Paleomagneettiset löydöt osoittavat, että maapallon akseli on kääntynyt useaan kertaan. Charles H Hapgood esitti Hudsonlahden muodon perusteella, että pohjoisnapa oli viimeistä edellisellä kerralla siellä. Todennäköisin sijaintipaikka navalle olisi ollut Belcher saarilla. Akselin kääntökulma olisi ollut 33,80°.

Käänsin tietokoneellani maapalloa juuri tämän kulman verran (www.nimpal.net/globe). Tulos oli mielenkiintoinen. Maanpinta kohosi kahdella, yhteensä puolen maapallon kokoisella, Ylös-alueella ja vajosi kahdella vastaavan suurella Alas-alueella. Kohoamis-maksimi oli 11,95 km paikoissa 61,78°N100°E ja 61,78°S80°W. Minimikohoaminen, eli suurin vajoaminen, oli -11,95 km paikoissa 28°S100°E ja 28°N80°W.

Tämä maanpinnan kohoaminen aiheuttaa paineen, positiivisen tai negatiivisen, merenpinnan tasoa vastaan. Tämä paine saa aikaan potentiaalienergiaeron viereisten pisteiden välillä. Magma alkaa virrata maapallon jokaisesta pisteestä suurimman potentiaalieron suuntaan. Saamme virtauskäyrät kohoamismaksimeista kohoamisminimeihin. Magma virtaa näiden suuntaisesti.

Virtauskäyrien pituus vaihtelee eri puolilla maapalloa mutta niiden alku ja loppu on kaikilla sama. Tästä johtuen potentiaaliero on kääntäinver-rannollinen virtauskäyrän pituuteen. Lyhimmät virtauskäyrät kulkevat pitkin meridiaaneja 100°E ja 80°W. Täällä potentiaalienergia saa suurimmat arvonsa.

Virtauskäyriä vastaan kohtisuoraan kulkeva Himalajan vuoriketju pysäyttää magman virtauksen. Vain voimakkaimman potentiaalienergian omaava magmavirta, pitkin meridiaania 100°E, pystyy murtamaan vuoriketjun. Kartasta ilmenee miten vuoriketjun osat ovat kääntyneet pohjois-etelä suuntaisiksi, meridiaanin 100°E mukaisesti.

 

 

Koko Himalajan pohjoispuolinen magmamäärä työntyy tämän suhteellisen kapean solan läpi. Se nostaa potentiaalienergiatasoa suunnattomasti, joten aika ajoin täällä tapahtuu valtavia maanjäris-tyksiä. Nämä voimakkaat magmavirrat ovat luoneet Malakan niemimaan ja Sumatran saaren. Toinen samanlainen magmavirta kulkee pitkin meridiaania 80°W.

Maapallo korjaa maanjäristysten aikaansaamien massan siirtojen aiheuttamat hitausmomentin muutokset mm. samankaltaisella massansiirrolla maapallon vastakkaisella puolella. Siten San Salvadorissa tapahtunutta järistystä seurasi vähän myöhemmin vakava maanjäristys Intiassa. Keski-Atlantin harjanne ja Japani ovat 180° päässä toisistaan. Tämän mukaisesti Kolumbian länsirannikolla saattaa tapahtua lähiaikoina maanjäristys, mutta onneksi täällä ei ole mitään Himalajaa.

 

Heikki Ruohonen, Diplomi-insinööri

Kaarina

e-mail: ruohonen@kesamaki.net

Tuhoisa maanjäristys